Γρύλοι

Καροτσόγρυλλος Express ETJ-902
EXPRESS LOGO
Βάρος ανύψωσης: 2 ton. Μέγιστο ύψος: 332 mm. Eλάχιστο ύψος: 130 mm. Βάρος: 9,0 kg.
Εγγραφή στο Γρύλοι