Τσουβάλια

Σακιά Ελαιοσυλλογής
Υφασμένοι σάκοι πολυπροπυλενίουι, σάκοι γιούτινοι υψηλής αντοχής και δίχτυνοι ιδανικοί για ελαιοσυλλογή.
από
0,30 €
Εγγραφή στο Τσουβάλια