Σιδηροπρίονα

Facom 601pb σιδηροπρίονο
FACOM
Σιδεροπρίονο Facom με σκελετό από ρητίνες. Διαστάσεις 385x145x26mm
Εγγραφή στο Σιδηροπρίονα