Κόσκινα Ελιών

Κοσκινήστρα Ελιών
Κόσκινο κινητό μονόριχτο με ξεφύλλισμα σε δύο στάδια και μεγάλη διαδρομή ξεφυλλισματος για την ελιά.  Με αποσπώμενα πόδια. Κατασκευάζεται στην...
Εγγραφή στο Κόσκινα Ελιών