Γρασαδόροι

Γρασαδόρος μηχανικός χειροκίνητος Toros 202 M
TOROS LOGO
Γρασσαδόρος 16 lt. Χειροκίνητος. Χειροκίνητη αντλία. Μεταλλικό ράμφος. Ελαστικός σωλήνας μήκους 2 m.
Εγγραφή στο Γρασαδόροι