Καρφωτικά Αέρος

BULLE Καρφωτικό αέρος 80/16 - 47850
BULLE LOGO
Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm  Βάρος εργαλείου 0,75 kg
BULLE Καρφωτικό αέρος F32 - 47863
BULLE LOGO
Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm Βάρος εργαλείου 1,1 kg
BULLE Καρφωτικό αέρος 800 - 47866
BULLE LOGO
Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm  Βάρος εργαλείου 1,2 kg
BULLE Καρφωτικό αέρος F12/50 - 47857
BULLE LOGO
Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50 mm Βάρος εργαλείου 1,6 kg
BULLE Καρφωτικό αέρος F64-35 - 47855
BULLE LOGO
Καρφίτσα τύπου 6 μήκους 12-35 mm Βάρος εργαλείου 1,1 kg
Εγγραφή στο Καρφωτικά Αέρος