Πολυεργαλεία Μπαταρίας

Facom 701bpb ελεγκτής ασφάλειας DDT/VAT
FACOM
Αυτόματος έλεγχος Ελεγκτής τάσης Ένδειξη ουδέτερης φάσης Τέστ για ασφάλειες 30mA 19mm απόσταση ανάμεσα στις ακίδες για γρήγορο έλεγχο σε ευρωπαϊκές...
Εγγραφή στο Πολυεργαλεία Μπαταρίας