Αεροκαστάνιες

Metabo DRS 68 set 1/2” Καστάνια Πεπιεσμένου Αέρα
METABO LOGO
Εύκολη ρύθμιση της κατεύθυνσης περιστροφής στην κεφαλή της καστάνιας Συμπαγής σχεδιασμός Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βίδωμα: π.χ. επισκευών...
Εγγραφή στο Αεροκαστάνιες