Λαμαρινοψάλιδα

Facom 980.pb ψαλίδι γενικής χρήσης
FACOM
Ψαλίδι γενικής χρήσης για πλαστικό, δέρμα, λαμαρίνα, καλώδια, μοκέτα.
Εγγραφή στο Λαμαρινοψάλιδα